Hướng dẫn đăng nhập website

Sau khi bàn giao web, chúng tôi sẽ gửi cho bạn 1 tài khoản quản lý gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Để bạn đăng nhập vào hệ thống, bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Chúc bạn thành công, nếu có gì hãy gọi cho chúng tôi qua hotline: 0908038577

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top