Các website phải thực hiện thủ tục xin cấp phép đăng ký

Các website phải thực hiện thủ tục xin cấp phép đăng ký 1

Hiện nay, chính phủ đã và đang xiết chặt việc quản lý hoạt động thương mại điện tử. Nghị định 185⁄2013⁄NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. quy định cụ thể các …

Các website phải thực hiện thủ tục xin cấp phép đăng ký Read More »