Hướng dẫn đăng sản phẩm cơ bản

Hướng dẫn đăng sản phẩm cơ bản 1

Sau khi chúng ta đăng nhập vào web xong, chúng ta có thể tiến hành đăng sản phẩm theo hướng dẫn sau: Nhập thông tin sản phẩm Để thêm một sản phẩm, bạn vào Sản phẩm -> Thêm sản phẩm. Menu thêm sản phẩm Tại đây nó sẽ giống như trang thêm bài viết, nhưng nó …

Hướng dẫn đăng sản phẩm cơ bản Read More »