yandex

Cách đổi tên hiển thị và tạo chữ ký trên email tên miền Yandex

Doi ten hien thi va tao chu ky

Sau khi chúng ta đăng nhập được vào email, nếu tên hiển thị email không đúng hoặc không hài lòng, bạn có thể thay đổi 1 cách dễ dàng. Đồng thời, khi sử dụng email chúng ta thường sẽ tạo chữ ký đi kèm trên tất cả các email. Để làm được việc này, chỉ …

Cách đổi tên hiển thị và tạo chữ ký trên email tên miền Yandex Read More »

Scroll to Top