Tại sao nên đăng ký website với bộ công thương?

Việc đăng ký Website với Bộ Công thương được đánh giá cao bởi vì:

• Đây là một thủ tục hành chính bắt buộc đối với các tổ chức cá nhân thiết lập website – thể hiện sự tuân thủ theo quy định bắt buộc của Pháp Luật; đảm bảo cho website hoạt động ổn định, liên tục và không bị xử phạt hành chính.

• Việc đăng ký Website cung cáp dịch vụ thương mại điện tử cũng sẽ giúp nâng cao uy tín của Website , khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp, tạo lòng tin đối với những khách hàng tiềm năng truy cập vào website, bởi các thông tin của công ty đã được xác thực.

Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử khi đăng ký thành công sẽ được gắn 01 Logo chứa đường Link dẫn tới Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương xác nhận đã đăng ký thành công trang thương mại điện tử. Điều này sẽ khiến người tiêu dùng an tâm và tin tưởng vào Website, thương hiệu doanh nhân.